branding logo

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Introducere

Bine ați venit pe Beeprotect (în continuare denumit „Serviciu”, „Beeprotect”)!

Prezentul document de Termeni și Condiții conține informații privind procesul de aderare la comunitatea utilizatorilor Beeprotect, condițiile generale de utilizare ale Serviciului, reguli aplicabile pentru asigurarea confidențialității datelor sensibile (cu caracter personal) ale utilizatorilor.

Utilizarea Beeprotect presupune că Dvs. ați citit cu atenție și ați acceptat în totalitate Termenii și Condițiile și Vă asumați obligația pe propria răspundere de a le respecta întocmai. În cazul în care nu acceptați prezenții Termeni și Condiții, sau nu le veți putea respecta din anumite considerente, Vă rugăm să Vă abțineți de la utilizarea Serviciului. Totodată, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a Serviciului, în cazul optării de a nu utiliza Serviciul, Vă îndemnăm să ne contactați la adresa email info@beeprotect.md pentru a ne comunica din ce motive nu utilizați Serviciul.

Prezenții Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor paginii web www.beeprotect.md, indiferent de faptul dacă sunt utilizatori înregistrați sau nu și de modul și dispozitivul folosit.

Termenii și Condițiile pot fi modificate unilateral de către Administratorul Serviciului. Modificările intră în vigoare din momentul publicării unei noi versiuni de Termeni și Condiții pe pagina web beeprotect.md și se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor fără a fi necesară exprimarea de către ei a unui acord.

2. Noțiuini generale

În sensul acestor termeni și condiții sunt utilizate următoarele noțiuni generale:

Serviciu – totalitatea funcționalităților accesibile Utilizatorilor pe pagina web beeprotect.md.

Scopul Serviciului - oferirea infrastructurii de comunicare pentru a asigura informarea privind efectuarea tratării terenurilor cu Produse de uz fitosanitar și fertilizanți (în continuare PUFF), conform art. 13 din Legea 70/2006 apiculturii și locurile de amplasare a stupinelor. Aderarea la comunitatea utilizatorilor Serviciului nu generează obligații pentru Utilizatorii înregistrați, dar prezintă o exprimare a intenției de a dezvolta o colaborare între apicultorii și agricultorii din Republica Moldova și de a asigura, pe de o parte, protecția albinelor, pe de altă parte, a executa lucrările de prelucrare a plantațiilor în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Administratorul Serviciului Beeprotect – persoana, care deține drepturi de administrare a conținutului și structurii Serviciului/paginii web beeprotect.md, atribuite de proprietarul Serviciului.

Administratorul Serviciului Beeprotect își exercită rolul prin asigurarea funcționării neîntrerupte și dezvoltării Serviciului, modificarea conținutului, funcțiilor și opțiunilor disponibile Utilizatorilor efectuarea update-urilor necesare. Administratorul Serviciului este investit cu dreptul, dar nu și obligația, de a aplica măsuri restrictive față de Utilizatori, Vizitatori sau persoane terțe, care încalcă sau întreprind încercări de a încălca prevederile prezentului document de Termeni și condiții, în ceea ce privește scopul Serviciului, drepturi de autor, confidențialitatea, drepturile subiecților de date cu caracter personal etc. Măsurile restrictive cuprind: blocarea temporară sau permanentă, inclusiv în baza adresei IP, radierea Utilizatorului sau a informațiilor transmise de acesta și plasate pe pagina web beeprotect.md, înaintarea pretențiilor privind încasarea daunelor suportate de Administratorul Serviciului, inclusiv, prin acțiune de regres.

Rolul Administratorului Serviciului/ paginii web beeprotect.md este exercitat de către:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A APICULTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

cu oficiul pe adresa: MUN. CHIȘINĂU, STR. CĂPRIANA 50, BLOCUL C, BIR 203;

Tel. de contact: +373 61000505, email: info@anarm.md; info@beeprotect.md;

Adresa web.: www.anarm.md

Vizitator – persoana, care a accesat pagina web beeprotect.md.

Utilizator – persoana, care a finalizat procedura de  înregistrare, urmând pașii de pe pagina web beeprotect.md

Apicultor – utilizator, persoană fizică sau juridică, care în procesul înregistrării  pe pagina web beeprotect.md a creat profilul utilizatorului „Apicultor”, și, care,se prezumă, practică activitate economică apicolă (creștere, ameliorare şi exploatare a albinei melifere (Apis mellifera) pentru obținerea produselor apicole şi polenizarea florei entomofile);

Agricultor - utilizator, care în procesul înregistrării pe pagina web beeprotect.md a creat profilul utilizatorului „Agricultor”, și, care se prezumă, practică activitatea economică agricolă (cultivarea plantelor; totalitatea lucrărilor și a metodelor întrebuințate în acest scop). În calitate de Agricultor poate fi înregistrată persoana fizică, gospodăria țărănească, întreprindere individuală, persoana juridică, înregistrată sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare;

Stupină - totalitatea stupilor cu familii de albine amplasați pe un teritoriu compact împreună cu construcțiile şi utilajele necesare pentru apicultură, gestiontă de către Apicultor și înregistrată de către acesta în lista stupinelor prin intermediul paginii web beeprotect.md. Stupina poate fi staționară, fiind amplasată la locul de înregistrare într-un loc permanent (de obicei, unde se iernează), sau pastorală, atunci când este stupină transportată şi amplasată temporar, pe perioada culesului, lângă sursele melifere, mutată ulterior în alt loc.

Teren – bun imobil cu destinație agricolă și/sau plantații anuale sau multianuale gestionat de Agricultor și înregistrat de către acesta în lista terenurilor prin intermediul paginii web beeprotect.md;

Primărie – autoritate publică locală de nivelul I, pe teritoriul unității administrative-teritoriale al căreia este amplasat Terenul și/sau Stupina.

3. Comunicarea

Înregistrându-se pe pagina web beeprotect.md, Utilizatorul dă acordul pentru transmiterea informațiilor de logare și validare, precum și a materialelor distribuite prin intermediul Serviciului la care a aderat. Comunicarea acestor informații va fi efectuată prin notificări, generate în mod automat în urma transmiterii informației de către Utilizatori, prin intermediul serviciului Beeprotect și a aplicației Viber. Pentru a primi notificări prin aplicația Viber, Utilizatorul va scana QR-code de pe pagina web beeprotect.md, compartimentul „Setări” sau va trimite un mesaj Viber cu codul indicat, astfel conectând dispozitivul la Serviciul de notificări prin intermediul Viber.

Orice Utilizator este în drept să modifice/radieze metoda de comunicare, prin schimbarea setărilor profilului său de utilizator sau adresarea către administratorul Serviciului și a paginii web prin email: info@beeprotect.md

Prin intermediul Serviciului, Utilizatorul cu profilul “Agricultor” va transmite informații privind lucrări planificate de prelucrare cu PUFF a câmpurilor, fâșiilor forestiere şi a plantațiilor de arbuști, inclusiv: amplasarea terenului, culturii, PUFF utilizat, data și ora începerii și finalizării lucrărilor. Informația plasată va rămâne în contul Utilizatorului Agricultor pe pagina sa în rubrica Lista Terenurilor.

Apicultorul dispune de opțiunile de înregistrare a stupinelor staționare și/sau pastorale prin adăugarea informațiilor în Lista stupinelor de pe pagina web beeprotect.md.

Apicultorul înregistrat va fi informat privind prelucrarea planificată a terenurilor concomitent prin următoarele metode:

  • Vizualizarea informației în contul său de Utilizator „Apicultor”, plasată pe pagina web beeprotect.md;
  • Notificarea expediată prin intermediul aplicației Viber, în cazul în care Apicultorul a optat pentru utilizarea acestei metode de comunicare. Mesajul expediat de Utilizatorii Agricultori aflați în raza de 7 km de la stupinaă va veni la Utilizatorii „Apicultori” în mod automat prin Viber.

Primăriile, care au exprimat acordul pentru aderarea la Serviciul beeprotect.md, vor fi înregistrate de către Administratorul Serviciului și vor primi datele de acces pentru vizualizarea informațiilor plasate de Apicultori și Agricultori. Prin intermediul Serviciului, Primăria va primi notificări privind prelucrarea cu PUFF a terenurilor la adresa email indicată la momentul înregistrării.

Serviciul nu prezintă un mijloc oficial de comunicare, și nu eliberează persoanele, care practică activitatea agricolă, înregistrate ca utilizatori a Serviciului, și/sau Primăria, de la exercitarea obligațiilor legale, prevăzute în art. 13 din Legea apiculturii nr. 70/2006.

4. Conținut

Beeprotect permite Utilizatorului să transmită informații sub formă de text prin introducerea datelor în formele plasate pe pagina web beeprotect.md. Totalitatea acestor informații și informațiile plasate de Administratorul paginii web (text, imagini, video, audio etc.) constituie Conținutul paginii web.

Prin intermediul Serviciului Utilizatorul înregistrat ca Apicultor introduce informații despre locuri de amplasare a stupinelor, indicând tipul stupinei (staționară sau pastorală), nr. de stupi, perioada amplasării. Locul amplasării este selectat cu ajutorul hărții interactive. Pentru a introduce aceste informații, Apicultorul va selecta opțiunea (butonul) „Adaugă stupină” din pagina „Stupine”. După introducerea informațiilor, Apicultorul va apăsa butonul „Salvează”. Informațiile introduse vor fi afișate în mod automat în Lista stupinelor. Locația precisă indicată de către Utilizatorul „Apicultor” va fi cunoscută doar de el. Utilizatorii Agricultori din apropiere vor putea vizualiza doar numărul de stupine din raza de 7 km cu datele de contact, iar Utilizatorii „Primării” – doar numărul stupinelor amplasate pe teritoriul Primăriei cu datele de contact în formă de listă (fără reprezentare pe hartă).

Prin intermediul Serviciului, Utilizatorul înregistrat ca Agricultor transmite informații despre activități planificate privind prelucrarea terenurilor cu PUFF. Pentru a transmite aceste informații, Agricultorul va selecta opțiunea (butonul) „Adaugă teren nou” din pagina „Terenuri” și alege tipul culturii de plante și amplasarea terenului, utilizând harta interactivă. După introducerea informațiilor, Agricultorul va apăsa butonul „Salvează”. Informațiile introduse vor fi afișate în mod automat pe pagina ”Lista terenurilor” a contului Utilizatorului Agricultor. Aici, apăsând butonul „+”, Agricultorul va introduce denumirea PUFF și substanța activă, tipul de administrare, perioada prelucrării. Informația privind lucrările de stropire va fi listată în fereastra ”Toate lucrările”.

Utilizatorul paginii web este responsabil pentru informațiile pe care le transmite prin intermediul Serviciului, inclusiv legalitatea, veridicitatea și caracterul adecvat al acesteia. Administratorul Serviciului nu poartă responsabilitatea pentru informațiile, transmise  de către Utilizatori prin intermediul Serviciului, și nu este obligat să verifice conținutul informațiilor plasate.

Prin postarea informațiilor pe sau prin intermediul Serviciului, Utilizatorul declară și garantează că: (i) informațiile plasate îi aparțin și / sau are dreptul să le utilizeze/distribuie și (ii) că transmiterea acestor informații prin intermediul Serviciului nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane terțe.

Prin transmiterea informațiilor prin intermediul paginii web a Serviciului, Utilizatorul declară că înțelege și își exprimă acordul pentru afișarea publică a acesteia și transmiterea automată altor Utilizatori ai Serviciului, care vor utiliza informațiile plasate în condițiile expuse în prezenții Termeni și Condiții.

Beeprotect are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza și edita tot Conținutul furnizat de Utilizatori. În cazul în care Administratorul Serviciului a fost sesizat privind faptul, că informațiile plasate de către Utilizator încalcă drepturile persoanei terțe și/sau contravin prevederilor legale, Administratorul este în drept să radieze aceste informații din Conținutul paginii web beeprotect.md și/sau să blocheze imediat profilul Utilizatorului cu titlu temporar sau permanent, fără vreun preaviz.

Conținutul Serviciului, plasat de Administratorul acestuia, constituie proprietatea Beeprotect sau este utilizat cu permisiunea proprietarului acestuia – persoană terță. Utilizatorul nu are dreptul să distribuie, să modifice, să transmită, să folosească, să descarce, să posteze, să reproducă, să copie sau să utilizeze conținutul menționat, în totalitate sau parțial, în scopuri comerciale sau în scop personal, alte decât în scopul declarat de activitate al Serviciului, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Administratorului Serviciului.

5. Utilizatorii

Serviciul permite folosirea a trei tipuri de utilizatori: Agricultor, Apicultor și Primăria.

Profilurile de tip Agricultor și Apicultor sunt create benevol de către vizitatorul paginii web beeprotect.md.

Utilizatorul, care creează contul nou garantează, că dispune de capacitatea de exercițiu pentru a efectua asemenea înregistrare. Utilizatorul este obligat să furnizeze informații corecte, veridice și care îi aparțin Utilizatorului, sau sunt folosite cu acordul subiectului acestora (Utilizatorul este reprezentantul legal sau împuternicit conform legislației în vigoare). În cazul în care o terță persoana se adresează cu o pretenție către Administratorului Serviciului privind utilizarea ilegală a datelor/informațiilor ce îi aparțin, Administratorul Serviciului îți rezervă dreptul de a radia informațiile respective de pe pagina web beeprotect.md și/sau a bloca, sau a radia contul Utilizatorului, care a comis încălcarea drepturilor persoanei terțe.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea accesului la dispozitivul de pe care se efectuează accesul și / sau cont. Utilizatorul este de acord să accepte răspunderea pentru orice și toate activitățile sau acțiunile care apar în contul acestuia. Este responsabilitatea Utilizatorului să anunțe Administratorul Serviciului despre orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului Utilizatorului.

În procesul înregistrării profilului Utilizatorul nu va utiliza ca nume de utilizator numele altei entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau marcă comercială, care face obiectul oricăror drepturi ale altei persoane sau entități, fără autorizația corespunzătoare. Numele de utilizator nu poate fi de un caracter ofensator, vulgar sau obscen. Utilizatorul poate folosi un pseudonim.

Utilizatorul indică numele și prenumele, asumându-și răspundere proprie pentru veridicitatea informației introduse.

6. Protecția datelor cu caracter personal

Pentru utilizarea Serviciului este solicitată introducerea unor informații, care pot conține date cu caracter personal.

Pentru înregistrarea Utilizatorului cu profil „Apicultor”, vizitatorul va introduce următoarele date:

  • Nume, Prenumele;
  • Adresa e-mail, care va fi folosită pentru logarea pe pagina web beeprotect.md, pentru distribuirea informației plasate de Agricultori și/sau expedierea notificărilor privind activitatea Serviciului, distribuite de către Administratorul acestuia;
  • Telefon mobil, în special în cazul conectării serviciului Viber pentru distribuirea notificărilor.

Pentru înregistrarea Utilizatorului cu profil „Agricultor” persoana fizică va introduce următoarele date:

  • Nume, Prenumele;
  • Adresa e-mail, care va fi folosită pentru logarea pe pagina web beeprotect.md și/sau expedierea notificărilor privind activitatea Serviciului, distribuite de către Administratorul acestuia.

În cazul Utilizatorului de tip Agricultor persoana juridică, pe pagina web beeprotect.md pot fi plasate informații preluate din surse publice, plasarea cărora nu necesită acordul Utilizatorului (denumirea, sediul, nr. de telefon, numele conducătorului, IDNO etc.)

Administratorul Serviciului garantează că informațiile indicate de către Utilizatori nu vor fi folosite în scopuri de marketing pentru expedierea mesajelor, ce nu conțin informații relevante scopului Serviciului.

Informația confidențială privind Utilizatorul este protejată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care Utilizatorul, sau terță persoană consideră, că drepturile sale au fost încălcate prin intermediul Serviciului, această persoană este încurajată să se adreseze printr-o notificare scrisă Administratorului Serviciului, folosind următoarele datele de contact: e-mail: info@beeprotect.md.

Notificarea va conține informații, care confirmă faptul comiterii încălcării drepturilor subiectului datelor cu caracter personal.

Administratorul Serviciului va răspunde la notificarea recepționată în termen maxim de 30 de zile calendaristice. Prelungirea acestui termen este posibilă numai din motive justificate și pe o perioadă rezonabilă, în funcție de complexitatea situației expuse în notificare. Dacă această perioadă este extinsă, autorul notificării va fi informat despre termenul și motivele de prelungire.

7. Interdicții

Utilizatorul poate utiliza Serviciul numai în vederea atingerii Scopului declarat și în conformitate cu Termeni și Condițiile.

Prin aderarea la comunitatea utilizatorilor Serviciului, Utilizatorul își exprimă acordul necondiționat să nu utilizeze Serviciul:

1) în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare națională sau internațională aplicabilă;

2) în scopul exploatării, vătămării sau încercării de a exploata sau dăuna minorilor în orice mod, expunându-i la conținut neadecvat sau altfel;

3) pentru a transmite material publicitar sau promoțional, inclusiv orice mesaj electronic, scrisoare în lanț, spam sau orice altă informație similară;

4) pentru a identifica sau încerca să fie identificat un alt utilizator, angajat al Administratorului Serviciului sau oricare altă persoană sau entitate prin accesarea informației ce nu prezintă informații publice, sau făcute publice de către subiectul acestora;

5) în orice mod care încalcă drepturile altora sau care un conținut ilegal, amenințător, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală;

6) să se implice în orice activitate, care restricționează sau inhibă utilizarea Serviciului de către alte persoane, sau care, poate dăuna Serviciului, Administratorului și/sau proprietarul acestuia/sau componentelor acestuia sau utilizatorilor Serviciului, inclusiv reputației acestora, sau îi poate expune răspunderii în temeiul actelor normative naționale sau internaționale.

De asemenea, prin aderarea la comunitatea utilizatorilor Serviciului, Utilizatorul își exprimă acordul necondiționat să nu întreprindă următoare acțiuni:

1) să utilizeze Serviciul în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita, deteriora sau afecta Serviciul sau să interfereze cu utilizarea de către alt utilizator a Serviciului, inclusiv capacitatea lor de folosi în timp real Serviciul și/sau orie component a acestuia;

2) să utilizeze orice robot, păianjen (spider) sau alt soft automat, proces sau mijloc pentru a accesa Serviciul în orice scop, inclusiv monitorizarea sau copierea oricărui material din Serviciu;

3) să utilizeze orice proces manual pentru a monitoriza sau copia oricare dintre materialele de pe Serviciu sau în orice alt scop neautorizat fără consimțământul prealabil scris al Administratorului Serviciului;

4) să utilizeze orice dispozitiv, software sau rutină care interferează cu funcționarea corectă a Serviciului;

5) să introducă orice viruși, troieni (trojan horse), viermi (worm), bombe logice (logic bombs) sau alte materiale care sunt dăunătoare sau nocive din punct de vedere tehnologic;

6) să încerce să obțină acces neautorizat, să interferați, să deteriorați sau să perturbați orice părți ale Serviciului, serverul pe care este stocat Serviciul sau orice server, computer sau bază de date conectată la Serviciu;

7) să întreprindă atac de tip DoS sau să utilizeze Serviciul pentru distribuirea atacului de tip DoS (denial-of-service attack or a distributed denial-of-service attack);

8) să întreprindă orice acțiune, care poate afecta negativ reputația companiei;

9) să întreprindă orice altă acțiune, care are ca scop să interfereze cu buna funcționare a Serviciului.

8. Analize

Ne rezervăm dreptul de a apela la terți furnizori de servicii pentru a monitoriza și analiza utilizarea Serviciului nostru.

9. Proprietatea intelectuală

Serviciul și conținutul său original (cu excepția Conținutului furnizat de utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Beeprotect și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi ale țărilor străine. Mărcile noastre comerciale nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu terț fără acordul prealabil scris al Beeprotect.

10. Politica privind drepturile de autor

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Politica noastră este să răspundem oricărei afirmații conform cărora Conținutul postat pe Serviciu încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală oricărei persoane sau entități.

Dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat în numele unuia și considerați că lucrarea protejată prin drepturi de autor a fost copiată într-un mod care constituie încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să trimiteți reclamația Dvs. prin e-mail la info@beeprotect.md , cu subiectul: "Încălcarea drepturilor de autor” și să includeți în adresarea Dvs. o descriere detaliată a presupusei încălcări, care va include următoarele informații obligatorii:

- semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor;

- descriere a operei protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că a fost încălcată, inclusiv adresa URL (adică adresa paginii web) a paginii web, care conține lucrarea protejată prin drepturi de autor sau o copie a operei protejate prin drepturi de autor;

- adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;

- o declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună credință că utilizarea materialelor nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau legea;

- o declarație pe propria răspundere privind faptul, că informațiile din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Notificarea, care conține toate informațiile obligatorii, va fi expediată la adresa email info@beeprotect.md. Notificările vor fi examinate în termen de 30 zile calendaristice.

Persoana, care acționează cu rea-credință, inclusiv efectuând notificarea privind încălcarea drepturilor de autor sau a celor conexe, va purta răspundere pentru orice daune suportate de subiectul dreptului de autor și/sau Administratorul Serviciului, inclusiv cheltuieli de judecată și asistență juridică.

11. Raportare de erori și Feedback

Ne puteți furniza fie direct la info@beeprotect.md , fie prin intermediul site-urilor și instrumentelor terților informațiile și feedback-ul cu privire la erori, sugestii de îmbunătățiri, idei, probleme, reclamații și alte aspecte legate de Serviciul nostru („Feedback”). Confirmați că sunteți de acord că: (i) nu veți păstra, dobândi sau afirma niciun drept de proprietate intelectuală sau alt drept, titlu sau interes în sau la Feedback; (ii) putem avea idei de dezvoltare similare cu Feedback-ul; (iii) Feedback-ul nu conține informații confidențiale sau informații despre dreptul de proprietate de la dvs. sau de la o terță parte; și (iv) nu avem nici o obligație de confidențialitate cu privire la Feedback. În cazul în care transferul dreptului de proprietate către Feedback nu este posibil din cauza legilor obligatorii aplicabile, ne acordați dreptul de utilizare exclusiv, transferabil, irevocabil, gratuit, sub-licențiat, nelimitat și perpetuu (inclusiv copierea, modificarea, crearea de lucrări derivate, publicarea, distribuirea și comercializarea) de Feedback în orice mod și în orice scop.

12. Link-uri către paginile web terțe

Serviciul nostru poate conține linkuri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Beeprotect.

Administratorul Serviciului își rezervă dreptul de a plasa pe pagina web a Serviciului materiale publicitare (publicitatea media-contextuală: banner, publicitatea contextuală, publicitatea video, etc.) sau informative proprii sau a persoanelor terțe. Plasarea acestor materiale nu necesită acordul suplimentar al Utilizatorului.

Beeprotect nu are niciun control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricărui site web sau servicii ale unor terțe părți. Nu garantăm ofertele oricăreia dintre aceste entități / persoane fizice sau ale site-urilor lor web.

13. Declinarea responsabilității

RECUNOAȘTEȚI ȘI ACCEPTAȚI CĂ ADMINISTRATORUL SERVICIULUI SAU ORICE PERSOANA SAU COMPANIE ASOCIATĂ NU VA FI RESPONSABIL ȘI NU VA PURTA RĂSPUNDERE, DIRECT SAU INDIRECT, PENTRU ORICE DAUNĂ SAU PIERDERE CAUZATĂ SAU PRETINSĂ A FI CAUZATĂ DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL PAGINII WEB, PRODUSULUI SAU SERVICIULUI, PLASAT SAU DISTRIBUIT PRIN INTERMEDIUL PAGINILOR WEB ALE PERSOANELOR TERȚE.

Vă recomandăm insistent să citiți termenii și condițiile oricăror site-uri web terțe, care le vizitați, inclusiv prin accesarea link-urilor plasate pe beeprotect.md.

Aceste servicii sunt furnizate „ca atare” și „cât timp sunt disponibile”. Nu purtăm responsabilitate și nu oferim garanție de niciun tip, expresă sau implicită, privind funcționarea serviciilor, informațiilor, conținutului și a materialelor incluse.

Sunteți de acord în mod expres că utilizarea acestor servicii, conținutului lor și a oricăror servicii sau bunuri obținute prin intermediul Beeprotect este acceptată la discreția și riscul dvs.

Serviciul și/sau orice persoană sau companie asociată cu serviciul nu oferă nici o garanție și nu poartă responsabilitate cu privire la competența, securitatea, fiabilitatea, calitatea, exactitatea sau disponibilitatea serviciilor. Fără a limita cele expuse mai sus, nici serviciul, și/sau orice persoană asociată cu serviciul nu poartă răspundere și nu oferă garanție că serviciile, conținutul lor, sau orice servicii sau articole obținute prin intermediul serviciului vor avea precizie, vor fi fiabile, fără erori, sau vor fi neîntrerupte, sau că serverul care le garantează disponibilitatea nu conține viruși sau alte componente dăunătoare, sau că serviciile sau orice produse sau articole obținute prin intermediul serviciului vă îndeplinesc necesitățile sau așteptările pe deplin.

SERVICIUL REFUZĂ TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, STATUTARE, SAU ALTELE.

Cele de mai sus nu afectează nicio garanție, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legea aplicabilă.

Cu excepția cazurilor interzise prin lege, vom fi exonerați de răspundere pentru orice daune indirecte, punitive, speciale, incidentale sau subsecvente, indiferent de unde au izvorât (inclusiv onorariile avocaților și toate costurile și cheltuielile aferente litigiilor și arbitrajului, proces pre- sau extrajudiciar, în apel, dacă există, indiferent dacă este sau nu inițiat un litigiu sau un arbitraj), fie într-o acțiune contractuală, care rezultă din acest acord și orice încălcare de către Dvs. a legilor, statutelor, regulilor sau reglementărilor ale actelor normative, inclusiv locale, chiar dacă compania a fost informată anterior despre posibilitatea unor astfel de daune.

14. Rezilierea

Putem rezilia sau suspenda contul Dvs. și bloca accesul la serviciu imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, la discreția noastră, din orice motiv și fără limitare, inclusiv, dar fără a ne limita la o încălcare a Termenilor și Condițiilor.

Dacă doriți să vă închideți profilul, aveți posibilitatea să întrerupeți utilizarea Serviciului sau să Vă adresați către Administratorul Serviciului pentru a radia definitiv informațiile introduse.

După înregistrarea profilului, acesta va fi activ timp de 1 an. La expirarea acestui termen sistemul Serviciului Vă va propune să prelungiți utilizarea Serviciului.

Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să fie păstrate după reziliere vor fi păstrate de către Administratorul Serviciului, inclusiv, fără limitare, dispozițiile privind proprietatea, declinarea responsabilității și limitarea răspunderii.

15. Legea Aplicabilă

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Imposibilitatea respectării întocmai a oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni și Condiții de către Administratrul Serviciului nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță, celelalte prevederi ale acestor Termeni și Condiții vor rămâne în vigoare. Acești Termeni și Condiții constituie acordul între Administratorul Serviciului și Utilizator cu privire la serviciul propus și înlocuiesc orice înțelegere anterioară.

16. Modificări Ale Serviciului

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul nostru și orice serviciu sau material pe care îl furnizăm prin intermediul paginii web beeprotect.md, la discreția noastră, fără notificare. Nu vom purta responsabilitate dacă, din orice motiv, întregul serviciu sau o parte a acestuia nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Este posibil să restricționăm, pentru anumite perioade, accesul la anumite părți ale Serviciului sau la întregul Serviciu vizitatorilor, inclusiv Utilizatorilor înregistrați.

17. Modificări ale Termenilor

Putem modifica Termenii în orice moment prin publicarea termenilor modificați pe această pagină web. Este responsabilitatea Dvs. să revizuiți periodic acești Termeni.

Utilizarea continuă a platformei după publicarea Termenilor revizuiți înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu modificările. Se prezumă, că verificați frecvent această pagină, astfel încât rămâneți la curent cu orice modificări, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după intrarea în vigoare a oricăror revizuiri, sunteți de acord să respectați Termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii Termeni, Vă îndemnăm să Vă abțineți de la utilizarea Serviciului.

18. Renunțarea și separabilitatea

Nici o renunțare de către Administratorul Serviciului de orice termen sau condiție stabilite în Termeni și Condiții nu va fi considerată o renunțare continuă de astfel de termeni sau condiții. Orice eșec al Administratorului Serviciului de ași afirma un drept sau prevedere sau condiție nu va constitui o renunțare la astfel de drepturi sau prevederi.

Dacă orice prevedere din Termeni și Condiții este considerată de către o instanță de judecată competentă a fi invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte prevederi din Termeni și Condiții să rămână în vigoare și își vor produce efectele în continuare.

19. Confirmare

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI FURNIZAT DE NOI, RECUNOAȘTEȚI CĂ AȚI CITIT ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ LE RESPECTAȚI. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A SERVICIULUI SE ECHIVALEAZĂ CU ACORDUL TACIT, EXPRIMAT DE DVS., CU PREVEDERILE ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII.

20. Contactați-ne

Vă rugăm să trimiteți feedback-ul Dvs., comentariile, cererile de suport tehnic, notificările prin e-mail la adresa electronică info@beeprotect.md.